Vi leverer fibertjenester innenfor ulike infrastrukturprosjekter, med blant annet følgende kunder:

 

 • Bane Nor SF 
 • Nettpartner AS
 • Banedrift AS
 • Forsvaret
 • Ringerike kommune 
 • Midtkraft
 • OneCo AS
 • PowerTech AS
 • Digiplex AS
 • Statens Vegvesen
 • Bulk Fiber Networks AS
 • Eltera AS
 • Viken fykeskommune
 • Netel AS
 • Forsvarsbygg
 • Trym AS
 • Mesta AS
 • Hadeland Elektro AS

Nordlandsbanen

 

 • Trykktesting av føringsveier
 • Blåsing av fiberkabel
 • Skjøting av fiberkabel
 • Avgreining av fiberkabel på kveil
 • Avgreining av fiberkabel på eksisterende skjøt
 • Terminering av fiberkabel
 • OTDR måling
 • Feilretting
 • Påkrevd merking
 • Dokumentasjon

Ofotbanen

 

 • Skjøting av OPGW fiberkabel
 • Terminering av OPGW fiberkabel
 • OTDR måling
 • Feilretting
 • Påkrevd merking
 • Dokumentasjon
Medarbeider ved Ofotbanen